ACT DE GARANTIE

PARTI
Act de garantie

Subsemnatii :

________________________ domiciliata in ________________________, incadrata la ________________________, in functia de ________________________, cu un salariu de ________________________ lei , asa cum rezulta si din adeverinta nr. ________________________ din ________________________, emisa de ________________________, anexata prezentului inscris, si

________________________, domiciliat in ________________________, incadrat la ________________________, adresa ________________________, tel. ________________________, cu un salariu net de ________________________ lei, asa cum rezulta si din adeverinta nr. ________________________ din ________________________, emisa de ________________________, anexata prezentului act de garantie,

DESCRIERE
Act de garantie

Garantam cu salariul si cu bunurile noastre, precum si cu orice alte venituri pina la concurenta sumei de ________________________ lei, pentru bunurile incredintate si manipulate de catre ________________________ domiciliata in com. ________________________, aceasta din urma fiind ________________________, incadrata la ________________________

Precizam ca nu avem gestiune in primire si nu am mai semnat alt act de garantie, iar in cazul in care ne vom schimba locul de munca sau domiciliul, ne obligam sa anuntam neintirziat institutia garantata prin acest act de garantie in termen de 10 zile.

Garantia este solidara.
Acest act de garantie se face potrivit Legii nr. 22/1969.

________________________, garantata prin acest act de garantie, ne va putea urmari asupra retributiei rezultata din munca si asupra tuturor bunurilor si veniturilor noastre de orice fel, pentru orice lipsuri s-ar constata in gestiunea salariatei ________________________, aceasta din urma fiind ________________________, incadrata la institutia mai sus mentionata, in temeiul si conditiile inscrisului de fata.

GARANTA,
________________________