CONTRACT DE PARTAJ VOLUNTAR

PARTI
Contract partaj voluntar

Intre subsemnatii:

____________________, domiciliat in ____________________ si

____________________, , domiciliat in ____________________ , ambii in calitate de copartajanti, fosti soti, in urma divortului declarat conform Sentintei civile nr. ____________________, pronuntata in dosarul ____________________ de catre ____________________, definitiva si irevocabila,

a intervenit prezentul contract de partaj voluntar privind bunurile comune, dobandite in timpul casatoriei, dupa cum urmeaza :

DESCRIERE
Contract partaj voluntar

Eu, ____________________preiau in deplina si exclusiva proprietate, posesie si folosinta, apartamentul nr. ____________________situat in____________________, identificat ca facand parte din zona____________________ stradala, cu numarul cadastral provizoriu ____________________, compus din ____________________ camere cu o suprafata utila de ____________________mp, bucatarie, baie,etc , cota indiviza de ____________________% din suprafata de folosinta comuna a imobilului bloc, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent locuintei in suprafata de ____________________ mp, respectiv cota indiviza de ____________________% din teren care urmeaza prevederile legii 18/1991.

DOBANDIRE
Contract partaj voluntar

Apartamentul a fost dobandit in timpul casatoriei, prin cumparare, cu contributie comuna si egala a ambilor soti, in baza contractului de vanzare- cumparare nr. ____________________, acte incheiate cu ____________________, receptionat in baza procesului verbal de predare-primire a locuintei cu numar ____________________din data de ____________________, eliberat de catre aceiasi societate contractanta, neintabulat. Apartamentul a fost achitat integral.

Eu, ____________________, ma oblig ca in termenul legal sa intabulez dreptul de proprietate al locuintei la judecatoria competenta.

EVALUARE
Contract partaj voluntar

Evaluam apartamentul la suma de ____________________lei (____________________) lei , conform Raportului de Expertiza nr. ____________________ al Societatii Generale a Expertilor Tehnici S.A.

Eu, ____________________, preiau in deplina si exclusivita proprietate, posesie si folosinta, autoturismul marca ____________________, cu numarul de inmatriculare ____________________, numar de identificare ____________________, numar de omologare ____________________, fabricat in anul ____________________, culoare ____________________.

Autoturismul a fost dobandit, prin cumparare, in timpul casatoriei cu contributia comuna si egala a ambilor soti.

Evaluam autoturismul la suma de ____________________lei.

IMPOZITE SI TAXE
Contract partaj voluntar

Impozitele si taxele catre stat aferente apartamentului sunt achitate la zi de catre noi, coproprietarii, asa cum rezulta din certificatul ____________________eliberat de Directia de venituri, Primaria ____________________iar de la data semnarii prezentului contract , ele trec in sarcina noului dobanditor.

Locuinta ce se partajeaza astazi nu este grevata de sarcini sau servituti, nu a trecut in proprietatea statului prin vreun act normativ, ramanand continuu si legal in stapinirea noastra, intelegand sa ne garantam reciproc impotriva oricaror evictiuni totale sau partiale.

Stapanirea de drept si de fapt bunurilor care fac obiectul partajului voluntar are loc incepand de astazi data semnarii prezentului contract.

Odata cu semnarea contractului de partaj voluntar, noi, partile, declaram ca nu mai avem nici o pretentie de nici o natura una fata de cealalta.

Toate taxele ocazionate cu perfectarea acestui act au fost achitate de catre cei doi copartajanti.

Redactat si procesat de ____________________ azi data semnarii in ____________________ exemplare din care ____________________ li s-au inmanat partilor.

COPARTAJANTI____________________