PROCURA Administrare Imobil

PARTI
Procura administrare imobil

Subsemnatul __________________ , domiciliat in __________________, identificat cu __________________ seria __________________ nr. __________________/__________________, eliberat de __________________ , īmputernicesc prin prezenta pe __________________, domiciliat in __________________ , __________________, pentru ca in numele meu si pentru mine __________________.

sa efectueze orice act sau fapt juridic, pentru o buna administrare si conservare a dreptului meu de proprietate asupra apartamentului/imobilului nr. __________________ situat in __________________, str. __________________ nr._______________, etc __________________ sector/judet __________________, dobandit de catre mine in baza contractului de vanzare-cumparare/sau __________________ nr. __________________ din __________________, īncheiat cu __________________.

MANDAT
Procura administrare imobil

In baza prezentului mandat, mandatarul meu se va ocupa de īntretinerea apartamentului, putand lua, dupa libera sa apreciere, orice masuri pentru administrarea si conservarea acestuia, ca un bun proprietar.
Mandatarul meu este īmputernicit, totodata, sa īnchirieze apartamentul unor persoane fizice sau juridice, la libera sa apreciere, va stabili, in toate conditiile cele mai avantajoase, toate clauzele contractului de inchiriere, inclusiv chiria. Va īncasa, pentru mine si īn numele meu, chiriile, va urmari si asigura respectarea contractelor incheiate, va putea introduce orice actiune civila pentru plata chiriei sau pentru evacuarea chiriasilor ce nu si-au indeplinit aceasta obligatie.
De asemenea, in baza prezentului mandat, imputernicitul meu se va prezenta la __________________, __________________, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________, va putea face cereri si va putea da declaratii, semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiidu-mi opozabila.

DURATA
Procura administrare imobil

Eu, mandantul, inteleg sa dau prezenta imputernicire fara nici o limitare in timp, relatia de mandata astfel constituita putandu-se stinge numai prin decesul meu sau al mandatarului, ori prin revocare unilaterala expresa din partea subsemnatului.

Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partilor.


MANDANT__________________