CONTRACT DONATIE
Bunuri materiale

PARTI
Contract donatie bunuri materiale

CONTRACT DE DONATIE

Intre subsemnatii:
___________________, domiciliat in ___________________ casatorit, avind ___________________, in calitate de donator si

___________________ cu sediul in ___________________, prin delegat ___________________ domiciliat in ___________________ , in baza Delegatiei nr. ___________________, in calitate de donatara

a intervenit prezentul contract de donatie in urmatoarele conditii:

DESCRIERE BUNURI
Contract donatie bunuri materiale

Eu ___________________ donez Fundatiei ___________________ , urmatoarele obiecte:
Am dobindit obiectele ce le donez de peste ___________________ ani , fara a detine acte .

TAXE
Contract donatie bunuri materiale

Taxa de autentificare va fi suportata de donatara.
Prezenta donatie se face cu scutire de raport .
Cunosc prevederile art. 841 Cod Civ. si art. 1 si 2 din Legea 319/1944.
EVALUARE
Contract donatie bunuri materiale
Evaluam prezenta donatie la suma de___________________

TRANSMISIUNEA PROPRiETATII
Contract donatie bunuri materiale
Transmisiunea proprietatii de fapt si de drept are loc azi data prezentului act.

Eu FUNDATIA___________________ donatara, declar ca accept cu recunostinta donatia bunurilor mentionate mai sus facuta de

Cunosc situatia juridica si de fapt a acestor bunuri ca fiind cea aratata de donator.


Redactat de _______________________ azi ___________________ in ___________________ exemplare din care ___________________ li s-au inminat partilor.
DONATOR ___________________


DONATARA___________________