CONTRACT DE COMODAT
locuinta

PARTI
Contract de comodat locuinta


Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean romān, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant, si

________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de comodatar,

a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii :

DESCRIERE
Contract de comodat locuinta

Eu, ________________________, dau spre folosinta cu titlu gratuit d-lui ________________________, una camera cu acces la dependinte din locuinta proprietatea mea, situata in ________________________, compusa in totalitate din ________________________ camere si dependinte, avand o suprafata utila de ________________________ mp, impreuna cu cota indiviza de ________________________ % din partile de folosinta comuna ale intregului imobil, precum si cota aferenta din terenul atribuit in folosinta.

DOBANDIRE
Contract de comodat locuinta

Am dobandit apartamentul prin ________________________, in baza contractului de ________________________incheiat cu ________________________ si in baza contractului d________________________ incheiat cu ________________________ , achitat integral, si mi-a fost atribuit in urma ________________________, in baza ________________________ pronuntata de catre ________________________ in dosarul ________________________, ramasa definitiva.

Eu, ________________________, declar ca sunt de acord ca dl. ________________________ sa locuiasca in apartamentul mai sus descris si sa-si stabileasca domiciliul la aceasta adresa.

PERIOADA
Contract de comodat locuinta

Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________ ani, incepand cu data autentificarii.

Eu,______________, declar ca primesc spre folosinta gratuita de la ______________, una camera cu acces la dependinte din apartamentul descris mai sus in scopul si in conditiile aratate.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.

EVALUARE
Contract de comodat locuinta

Evaluam obiectul contractului in vederea taxarii la suma de ______________ lei (______________).


Procesat la ________________________ īn ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor.


Comodant________________________ ,

Comodatar________________________