CONTRACT DE SPONSORIZARE

PARTI
Contract de sposorizare

Intre subsemnatii:

_________________, domiciliata in _________________, reprezentand _________________, din _________________, inregistrat la _________________, sub nr. _________________ si avand cod fiscal nr._________________, in calitate de sponsor, si

_________________, cu sediul in _________________, prin reprezentant_________________, functia _________________, domiciliata in _________________, in calitate de beneficiar, a intervenit prezentul contract de sponsorizare, in urmatoarele conditii:

DESCRIERE BUNURI
Contract de sposorizare

_________________ de la adresa mai sus mentionata, prin reprezentant _________________, pune la dispozitia beneficiarului, _________________, suma de_________________lei (_________________), materializata prin lucrari de _________________(reparatii, zugraveala, intretinere, zidarie, tamplarie imbunatatiri, vopsitorie, raschetat parchet, paluxat, etc.), efectuate la _________________.

PERIOADA
Contract de sposorizare

Perioada de sponsorizare este de _________________ luni (_________________).

Beneficiarul este o persoana de utilitate publica cu sediul in Romania, care isi desfasoara activitate cu caracter direct educativ, fiind indeplinite conditiile art. 4 din Legea 32/1994, privind sponsorizarea.

Sponsorul sau beneficiarul poate sa aduca la cunostinta publicului, sponsorizarea, numai prin promovarea numelui sau a imaginii sale.
Numele ziarelor, revistelor, emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate, a burselor, trebuie anuntate ca atare fiind interzisa reclama comerciala anterioara concomitenta sau ulterioara activitatii sponsorizate in favoarea sponsorului sau a altor persoane decat beneficiarul.

La expirarea duratei sponsorizarii, contractul poate fi prelungit prin renegocieri, prin acordul partilor.

Redactat si_________________ in trei exemplare.
Data _________________ . SPONSOR _________________


BENEFICIAR_________________