CONTRACT DE CESIUNE
parti sociale prin mandatar

PARTI
Contract de cesiune parti sociale

Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean romān, domiciliat in ________________________, prin imputernicit (daca este cazul)________________________ domiciliat in ________________________, in baza procurii aut. sub nr. ________________________ de notar public ________________________, si

________________________, cetatean roman domiciliat in ________________________,ambii in calitate de asociati in cadrul SC ________________________ SRL inmatriculata la ORC sub nr.________________________cu sediul in ________________________, in calitate de cedenti, si

________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ prin imputernicit, ________________________ (daca este cazul) domiciliat in ________________________, in baza procurii - traducere legalizata sub nr. ________________________ la ________________________, in calitate de cesionar si nou asociat,

a intervenit prezentul contract de cesiune:

DESCRIERE
Contract de cesiune parti sociale

Eu, ________________________, prin imputernicit ________________________, cesionez dlui ________________________, ________________________ parte/parti sociale a ________________________ lei pe care o detin in cadrul societatii, reprezentand ________________________ % din capitalul social.

- Eu, ________________________, cesionez dl. ________________________ un nr. ________________________ parti sociale a cate ________________________ lei fiecare, reprezentand ________________________% din capitalul social.din totalul de ________________________ parti sociale a cate ________________________lei fiecare, reprezentand ________________________% din capitalul social pe care il detin in cadrul societatii.

Mentionam ca am primit īn īntregime pretul cesiunii astazi, data autentificarii prezentului act.

Eu, ________________________, prin imputernicit ________________________, declar ca sunt de acord sa primesc ________________________ parte sociala a ________________________ lei reprezentānd ________________________% din capitalul social de la ________________________ prin imputernicit ________________________ si un numar de ________________________ parti sociale a cate ________________________ lei fiecare reprezentand ________________________% din capitalul social, de la domnul ________________________.

PRODUCEREA EFECTELOR
Contract de cesiune parti sociale

Partile contractante iau act ca transmiterea partilor sociale produce efecte pe planul calitatii de asociat numai din ziua inregistrarii in Registrul Comertului.

Procesat la ________________________ īn ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partii.

Cedenti________________________ ________________________,

________________________ Cesionar