CONTRACT DE IMPRUMUT

PARTI
Contract de imprumut

Intre subsemnatii:

_________________, domiciliat in _____________________, in calitate de imprumutator si

________________, domiciliat īn ____________________, in calitate de imprumutat, a intervenit prezentul contract de imprumut in urmatoarele conditii:

SUMA
Contract de imprumut

Eu, _______________, dau cu titlu de imprumut astazi, data semnarii actului, lui __________ suma de ________EUR(_________), echivalentul sumei de __________ lei (_______________) la cursul de __________ / EUR, cu obligatia acestuia de a-mi restitui suma in aceeasi moneda la data de ______________.

Subsemnatul,______________, declar ca am primit cu titlul de imprumut de la _____________ suma ___________, echivalentul sumei de _____________lei (____________________), astazi data semnarii actului si ma oblig sa restitui suma in conditiile stabilite de imprumutator.

Imprumutul se face in conditiile art.1576 Cod Civil si urm. fara dobanda.
In cazul in care termenul de restituire nu este respectat, imprumutatul este pus de drept in intarziere, fara vreo alta formalitate sau curgerea vreunui termen, prezentul contract constituind titlu executoriu.
Taxele ocazionate de perfectarea actului cad in sarcina imprumutatului.

Redactat si procesat de ______________ in trei exemplare, din care doua exemplare s-au eliberat partilor.


IMPRUMUTATOR__________________________-


IMPRUMUTAT______________________________