CONTRACT DE COMISION

PARTI
Contract de comision

Intre:
SC _________SRL, cu sediul in __________, inregistrata la ORC sub nr.____, CUI, cont bancar ____ deschis la banca _________________ sau

________________________, cetatean romān, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de unic asociat in cadrul SC ______________srl, inmatriculata la ORC sub nr. _________________, in calitate de COMISIONAR, si

SC ___ SRL (date de identificare) sau dl./d-na________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de COMITENT,

a intervenit prezentul contract de comision:

DESCRIERE
Contract de comision

Obiectul prezentului contract de comision il constituie mandatul dat comisionarului pentru a realiza urmatoarele:
- obiect contract a)
- obiect contract b)
.......................etc.

OBLIGATII
Comisionar si comitent

Comitentul are urmatoarele obligatii:
a) ___________,
b) ____________ , etc.

Comisionarul are urmatoarele obligatii:
a) ____________-
b) _____________
PLATA COMISION
Comisionul platibil comisionarului, conform prezentulului contract, este convenit intre parti ca fiind un procent de ______ %, din suma de ______, realizabila conform obligatiilor prezentului contract.

Comsionul se va plati la data de _____ / sau comisionul se va plati in termen de _____ zile de la data ______ / sau se va plati esalonat, astfel : _____________.

ALTE CLAUZE ALE CONTRACTULUI DE COMISION:

- Incetarea contractului;
- Clauza speciala de penalitati;
- Clauza de forta majora (asa cum este ea definita de lege);
- Alte clauze finale la contractul de comision.

Procesat la / de catre ________________________ īn ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partii.

COMITENT, prin ________________________ ,

COMISIONAR, ________________________