CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE
Bunuri mobile

PARTILE contractuale
Contract vanzare - cumparare bunuri mobile

Intre subsemnatii:

_______________, domiciliat in _______________, in calitate de vanzator si

_______________, cu sediul in _______________ prin _______________ domiciliat in_______________ in calitate de cumparator a intervenit prezentul contract de vanzare - cumparare in urmatoarele conditii:

DESCRIERE BUNURI
Contract vanzare - cumparare bunuri mobile

Eu, _______________ vand _______________, prin reprezentant _______________, urmatoarele bunuri mobile:

- _______________, la pretul de _______________ lei(_______________).

- _______________, la pretul de _______________ lei(_______________);

- _______________, la pretul de _______________ lei(_______________).

- _______________, la pretul de _______________ lei(_______________);

DOBANDIRE
Contract vanzare - cumparare bunuri mobile

Am dobandit bunurile mobile mai sus enumerate prin cumparare, in timp, de la mica publicitate fara a detine acte de proprietate asupra lor.

Transmisiunea dreptului de proprietate are loc astazi data autentificarii actului.

PRETUL
Contract vanzare - cumparare bunuri mobile
Pretul convenit este de _______________ lei (_______________ ) pe care eu, vanzatorul declar ca l-am primit in intregime de la cumparator astazi data autentificarii prezentului inscris.

_______________ prin _______________ cumpar toate bunurile descrise mai sus la pretul si in conditiile prezentului contract cu care ma declar in mod expres de acord.

Redactat si procesat de _______________ in trei exemplare din care doua li s-au inmanat partilor.

VANZATOR _______________


CUMPARATOR_______________