CONTRACT DE DONATIE
cu uzufruct viager

PARTI
Contract donatie cu uzufruct viager

Intre subsemnatii:

______________ , soti, ambii domiciliati īn ______________, īn calitate de donatori si

______________, domiciliata in ______________, īn calitate de donatar,

a intervenit prezentul contract de donatie īn urmatoarele conditii:

DESCRIERE
Contract donatie cu uzufruct viager

Noi, ______________ si ______________ donam lui ______________ nuda proprietate privind apartamentul nr. ______________ situat in ______________, identificat ca facand parte din zona a ______________-a stradala, compus din ______________ camere de locuit, cu o suprafata utila de ______________ mp, bucatarie, baie, etc..., precum si cota parte indiviza de ______________% din suprafata de folosinta comuna a imobilului bloc. Odata cu locuinta se atribuie, pe durata existentei constructiei, si dreptul de folosinta asupra terenului aferent locuintei in suprafata de ______________ mp respectiv cota parte indiviza de ______________ %, care urmeaza prevederile Legii 18/1991 privind fondul funciar.

Noi, ______________ si ______________ declaram ca ne rezervam dreptul de uzufruct viager asupra intregului apartament.

Locuinta a fost inscrisa in CF nr. ______________ a localitatii ______________, la partea I- imobilul cu nr. cadastral ______________, proprietatea lui ______________, asa cum rezulta din Incheierea nr.______________, data in Camera de Consiliu la data de ______________ de catre ______________, Biroul de Carte Funciara.

DOBANDIRE
Contract donatie cu uzufruct viager

Am dobandit apartamentul prin cumparare de la ______________, in baza contractului de vanzare-cumparare nr. ______________ , intabulat in CF de mai sus, si preluat in baza procesului verbal de predare-primire a locuintei cu acelasi numar, din data de ______________, ambele acte incheiate cu unitatea contractanta mai sus amintita.
Apartamentul este liber de orice sarcini sau urmariri de orice natura, nu a fost scos din circuitul civil iar noi donatorii garantam donatara de orice evictiune conform Art. 1337 Cod Civil. Pentru prezenta donatie nu s-a eliberat extras de carte funciara, scutim judecatoria competenta si notarul public de cercetarea registrului de carte funciara.
Impozitele si taxele sunt achitate la zi de catre donatori, asa cum rezulta din certificatul nr.______________, eliberat de ______________, Directia ______________ iar de la aceasta data trec in sarcina donatarei care suporta si taxa de autentificare.

Donatia se face cu scutire de raport.

TRANSMISIUNEA PROPRIETATII
Contract donatie cu uzufruct viager
Transmisiunea proprietatii de drept are loc astazi data autentificarii prezentului contract iar de fapt la decesul uzufructuarilor.

Noi donatorii am luat cunostinta de prev. art. 841 Cod Civil.
EVALUARE IMOBIL
Contract donatie cu uzufruct viager
In vederea taxarii evaluam imobilul la suma de ______________ lei (______________) din care nuda proprietate la suma de ______________lei (______________) iar uzufructul viager la suma de ______________ lei (______________).

Eu, ______________, declar ca accept cu recunostinta donatia facuta de sotii ______________ si ______________ ce are ca obiect nuda proprietate asupra apartamentului mai sus descris.
Cunosc situatia juridica si de fapt a locuintei ca fiind cea aratata de donatori, precum si faptul ca sotii ______________ si ______________ si-au rezervat dreptul de uzufruct viager asupra intregii locuinte si ma declar de acord ca prezenta donatie sa se faca fara extras de carte funciara.

Tehnoredactat si autentificat de ______________in sase exemplare din care cinci s-au eliberat partilor.

DONATORI______________


DONATAR______________