CONTRACT DE CESIUNE

PARTI
Contract de cesiune

Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean romān, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de unic asociat in cadrul SC ______________srl, inmatriculata la ORC sub nr. _________________, in calitate de cedent, si


________________________ cetatean ________________________ domiciliat in ________________________ , in calitate de cesionar si nou asociat ce intra in societate,


a intervenit prezentul contract de cesiune:

DESCRIERE
Contract de cesiune

Eu, ________________________, cesionez dlui ________________________, ________________________ parti sociale a ________________________ lei pe care le detin in cadrul societatii, reprezentand ________________________ % din capitalul social.

Mentionez ca am primit īn īntregime pretul cesiunii astazi, data autentificarii prezentului act.

Eu, ________________________, declar ca sunt de acord sa primesc ________________________ parti sociale a ________________________ lei reprezentānd ________________________% din capitalul social de la ________________________ de la domnul ________________________.

PRODUCERE EFECTE
Contract de cesiune

Partile contractante iau act ca transmiterea partilor sociale produce efecte pe planul calitatii de asociat numai din ziua inregistrarii in Registrul Comertului.


Procesat la ________________________ īn ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partii.Cedent ________________________ ,


Cesionar ________________________