PROCURA SPECIALA
Dezbatere Succesiune

PARTI
Procura dezbatere succesiune

Subsemnatul,
__________________ , domiciliat in __________________, imputernicesc prin prezenta pe __________________, domiciliat in __________________, pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte in vederea dezbaterii succesiunii de pe urma defunctului __________________, decedat la data de __________________, cu ultimul domiciliu in __________________.

Declar ca accept in mod expres succesiunea.

DURATA
Procura dezbatere succesiune

Prezentul mandat se intinde asupra intregii activitati pe care mandatarul va trebui sa o desfasoare in vederea finalizarii dreptului meu din aceasta succesiune, semnand in acest scop orice act necesar, semnatura sa fiindu-mi opozabila in limitele prezentului mandat.

Redactat si autentificat de notar public _______________________ in _______________________ exemplare din care _______________________ s-au inmanat partilor.

MANDANT__________________