PROCURA SPECIALA GENERALA

PARTI
Procura speciala

Subsemnatul __________________ , domiciliat in __________________, identificat cu __________________ seria __________________ nr. __________________/__________________, eliberat de __________________ , īmputernicesc prin prezenta pe __________________, domiciliat in __________________ , __________________, pentru ca in numele meu si pentru mine sa ma reprezinte cu depline puteri in fata __________________in vederea __________________.

MANDAT
Procura speciala

In baza prezentului mandat, imputernicitul meu se va prezenta la __________________, __________________, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de __________________, va putea face cereri si va putea da declaratii, semnand in numele meu si pentru mine oriunde va fi necesar, in limitele prezentului mandat, semnatura sa fiidu-mi opozabila.

Redactat si procesat de __________________in __________________ exemplare din care __________________ s-au eliberat partii.


MANDANT__________________