CONTRACT DE COMODAT
auto

PARTI
Contract de comodat auto

Intre subsemnatii:
________________________

________________________, cetatean romān, domiciliat in ________________________, posesor al BI/CI ___________, in calitate de comodant, si

SC________________________SRL, cu sediul in _________________, inregistrata la ORC sub nr.________________, prin reprezentant __________________________, domiciliat in ________________________ , in calitate de comodatar,

a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii :

DESCRIERE
Contract de comodat auto

Eu, ________________________, dau spre folosinta cu titlu gratuit SC ________________________SRL, prin reprezentant ________________________, autoturismul proprietatea mea marca ________________________, cu nr. de inmatriculare ________________________, avand numarul de identificare ________________________, numar de omologare ________________________/________________________, culoarea ________________________.

SCOP
Contract de comodat auto

Imprumutul se face in scopul utilizarii autoturismului in interesul societatii de mai sus, precum si in vederea efectuarii unor calatorii in tara si strainatate, pe o perioada de ________ani incepand cu data autentificarii.

CHELTUIELI
Contract de comodat auto

Toate cheltuielile privind intertinerea autoturismului (reparatie, combustibil, accesorii, impozite, asigurari, etc.) cad in sarcina comodatarului.

SC ________________________ SRL, prin reprezentant ________________________, primesc de la ________________________, autoturismul descris mai sus in scopul si conditiile aratate si ma oblig sa le restitui proprietarului la momentul expirarii prezentului contract.

Imprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din Codul Civil.

EVALUARE
Contract de comodat auto

Evaluam obiectul contractului in vederea taxarii la suma de ______________ lei (______________).

Declaram ca ne sunt cunoscute prevederile art. 200 si art. 201 din Regulamentul Vamal in cazul in care titularul scoaterii din tara a autoturismului, nu se reintoarce in tara cu el in termenul prevazut.

Procesat la ________________________ īn ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor.

Comodant________________________ ,

Comodatar________________________