CONTRACT PRESTARI SERVICII

PARTI
Contract prestari servicii

Intre:
SC _________ SRL, avand sediul social in .................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ________________________ din ________________________ cod fiscal nr. ________________________ din ________________________, avānd contul nr.________________________ deschis la ________________________ reprezentata de ________

sau Asociatia ________________________ (date de identificare)

sau Fundatia ________________________(date de identificare)

sau Persoana fizica ________________________(date de identificare),

in calitate de PRESTATOR,


si

SC _________ SRL, avand sediul social in .................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ________ sub nr. ________________________ din ________________________ cod fiscal nr. ________________________ din ________________________, avānd contul nr.________________________ deschis la ________________________ reprezentata de ________

sau Asociatia ________________________ (date de identificare)

sau Fundatia ________________________ (date de identificare)

sau Persoana fizica ________________________(date de identificare),

in calitate de BENEFICIAR,

a intervenit prezentul contract de prestari servicii in urmatoarele conditii :

DESCRIERE
Contract prestari servicii

Obiectul contractului īl reprezinta ___________________

Prestatorul se obliga sa ________________________

DUTARA
Contractului de prestari servicii

Acest contract de prestari servicii se īncheie pe o durata de ______________ īncepānd de la data autentificarii prezentului act adica azi, ______________ si pāna la data de ______________

Termenele intermediare ale prestarii serviciilor descrise mai sus sunt urmatoarele (n.b. daca este cazul)
1) Data de ______________, cand prestatorul se obliga sa ______________
2) Data de ______________, cand ____ etc.

VALOAREA
Prezentului contract de prestari servicii

Evaluam valoarea prestatiei la suma de ______________ lei (______________)

Pretul contractului se va plati astfel: ______________ (in cont bancar si anume contul nr. ....., in numerar, in moneda ______________, in rate - descrise amanuntit mai jos, etc.

OBLIGATIILE PARTILOR

Partile se obliga, prin prezentul contract de prestari servicii, urmatoarele:

Prestatorul se obliga sa _______________

Beneficiarul se obliga sa ___________________


ALTE CLAUZE:

- Litigii;
- Forta majora (asa cum este ea definita de lege);
- Modificarea contractului;
- Clauza finale.

Procesat la ________________________ īn ________________________ exemplare, din care ________________________ s-au eliberat partilor.


Prestator servicii, prin ________________________ ,

Beneficiar servicii, prin ________________________