CONTRACT DE ARENDARE

PARTI
Contract de arendare

S.C. ___________ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social īn (localitatea) ___________ str. ___________ nr. ___________ bloc ___________ scara ___________ etaj ___________ apartament ___________ judet/sector ___________īnregistrata la Oficiul Registrului Comertului ___________ sub nr. ___________ din ___________ cod fiscal nr. ___________ din ___________ avānd contul nr. ___________ deschis la ___________ reprezentata de ___________ cu functia de ___________īn calitate de arendator

si

D ___________ domiciliat īn ___________ str. ___________ nr. ___________ bloc ___________ scara ___________ etaj ___________ apartament ___________ sector/judet ___________ nascut la data de (ziua, luna, anul) ___________īn (localitatea) ___________ sector/judet ___________ fiul lui ___________si aI ___________ posesorul buletinului (cartii) de identitate seria ___________ nr. ___________ eliberat de ___________ cod numeric personal ___________īn calitate de arendas, pe de alta parte,

au convenit sa īncheie prezentul contract de arendare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

OBIECTUL CONTRACTULUI
Contract de arendare

Arendatorul da arendasului urmatoarele bunuri3) ___________ Bunurile agricole arendate4) sunt cuprinse īn inventarul ce constituie anexa nr. ___________si sunt prezentate īn planul de situatie anexa

DURATA
Contract de arendare

Partile au convenit sa īncheie prezentul contract de arendare pe termen de ___________ ani6). Predarea bunurilor va avea loc la data de ___________ data la care īncepe executarea contractului. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa īnceteze si īnainte de termen

Contract de arendare
VALOAREA CONTRACTULUI

Partile au convenit ca arendatorul sa plateasca o arenda7) de ___________ astfel: ___________
Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt īn sarcina arendatorului.

Contract de arendare
DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
a) sa predea bunurile arendate la termenul si īn conditiile stabilite;
b) sa controleze oricānd modul īn care arendasul administreaza bunurile arendate;
c) alte obligatii prevazute de lege si de prezentul contract.
Arendatorul garanteaza pe arendas īmpotriva oricarei evictiuni totale sau partiale, īn conformitate cu prevederile legii.

Obligatiile arendasului sunt urmatoarele:
a) sa foloseasca bunurile arendate īn scopul pentru care s-a facut arendarea, ca un bun proprietar si īn conditiile stabilite de prezentul contract;
b) sa mentina potentialul productiv al bunurilor arendate;
c) sa restituie bunurile arendate la īncetarea contractului;
d) sa plateasca arenda la termenele si īn modalitatile stabilite īn prezentul contract;
e) alte obligatii prevazute de lege si de prezentul contract.

Forta majora, reinnoirea contractului, litigii, alte clauze finale
_______________________________

Contract de arendare procesat la / de catre __________īn __________ exemplare, din care __________ s-au eliberat partilor.

ARENDATOR, ________________________ ,

ARENDAS, ________________________