CONTRACT DE BARTER

PARTI
Contract de barter

1. Societatea Comerciala _____________ cu sediul social în _____________ str. _____________ nr. _____________ judetul/sector al municipiului Bucuresti _____________ înmatriculata în Registrul comertului _____________ sub nr. _____________ având contul de virament nr. _____________ deschis la Banca _____________ functionând potrivit legislatiei statului _____________ reprezentata legal prin _____________ cetatean _____________ posesor act de identitate/pasaport nr. _____________în calitate de EXPORTATOR si

si

Societatea Comerciala _____________ cu sediul social în _____________ str. _____________ nr. _____________ judetul/sector al municipiului Bucuresti _____________ înmatriculata în Registrul comertului _____________ sub nr. _____________ având contul de virament nr. _____________ deschis la Banca _____________ functionând potrivit legislatiei statului _____________ reprezentata legal prin _____________ cetatean _____________ posesor act de identitate/pasaport nr. _____________în calitate de IMPORTATOR

au incheiat prezentul contract barter

DESCRIERE OBIECT
Contract de barter

Obiectul prezentului contract este import-export de _____________ (se trece grupa de produse, marfuri), respectiv (se trece denumirea produsului, marfii din cadrul grupei) _____________ de provenienta _____________

RAPORTUL DE SCHIMB
in contractul Barter

În baza preturilor existente pe piata mondiala, a conditiilor specifice ale marfurilor, a valorii finantarii asupra produsului, marfii care se livreaza în avans si a termenelor de livrare diferite (întrucât sunt foarte rare cazurile când ambele partide sau ambele loturi se livreaza simultan), partile contracte convin urmatorul raport de schimb:

_____________ buc./kg/tone (se trece unitatea de masura) cu livrare în lunile _____________ anul _____________ contra _____________ buc./kg/tone (se trece unitatea de masura) cu livrare în lunile _____________ anul _____________

Exportatorul va livra produsele (marfurile) _____________ conform regulii INCOTERMS 1990 _____________
Importatorul va livra produsele (marfurile) _____________ conform regulii INCOTERMS 1990 _____________

VALOAREA CONTRACTULUI
de Barter

Importatorul va deschide o garantie bancara irevocabila în valoare de _____________ (se stabileste la pretul aproximativ al produsului/marfii) _____________ si produsului/marfii _____________ luate în calcul la stabilirea raportului de barter plus _____________% contravaloarea dobânzilor aferente.

În cazul în care importatorul nu va efectua livrarile de _____________ exportatorul va trece la încasarea garantiei bancare, fara avizul importatorului, si se va acoperi de pe piata externa cu cantitatea de _____________ prevazuta în contractul de barter, urmând ca în cazul în care, din banii pe care i-a încasat pentru garantia bancara, nu se acopera contravaloarea cantitatii prevazuta în contractul de barter, diferenta sa si-o acopere pe cheltuiala si riscul importatorului, conform conditiilor din prezentul contract.

CALITATEA PRODUSELOR (CALITATEA MARFURILOR)

Calitatea produsului/marfii _____________ este (se face descriere calitativa) _____________ conform certificatului întocmit de o societate specializata în control calitativ si cantitativ de pe piata internationala, agreata de parti.

Calitatea produsului/marfii _____________ este (se face descrierea calitativa) _____________ conform certificatului întocmit de o societate specializata în control calitativ si cantitativ pe piata internationala, agreata de parti.

CONDITII DE INCARCARE-DESCARCARE
intr-un contract de barter

Partile contractante convin conditiile de încarcare-descarcare conform uzantelor/normelor din portul de încarcare-descarcare a marfurilor/produselor respective _____________

Alte clauze:
raspunderea contractuala, forta majora, litigii, dispozitii finale. Contract de barter procesat la / de catre ________________________ în ________________________ 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

IMPORTATOR, prin ________________________ ,

EXPORTATOR, ________________________