CONTRACT DE INTRETINERE

PARTI
Contract de intretinere

D _____________ domiciliat īn _____________ str. _____________ nr. _____________ bloc _____________ scara _____________ etaj _____________ apartament ___, sector/judet nascut la data de (ziua, luna, anul) _____________īn (localitatea) _____________ sector/judet _____________ fiul lui _____________ si al _____________ posesorul buletinului (cartii) de identitate seria _____________ nr. _____________ eliberat de _____________ cod numeric personal _____________īn calitate de īntretinut, pe de o parte

si

D _____________ domiciliat īn _____________ str. _____________ nr. _____________ bloc _____________ scara _____________ etaj _____________ apartament ____, sector/judet _____________ nascut la data de (ziua, luna, anul) _____________īn (localitatea) _____________ sector/judet _____________ fiul lui _____________ si al _____________ posesorul buletinului (cartii) de identitate seria _____________ nr. _____________ eliberat de _____________ cod numeric personal _____________īn calitate de intretinator, pe de alta parte

au convenit sa īncheie prezentul contract de intretinere cu urmatoarelor clauze:

DESCRIEREA OBIECTului
Contract de intretinere

Īntretinutul transmite īntretinatorului dreptul de proprietate asupra urmatoarelor valori si/sau bunuri _____________īn scopul urmatoarelor prestatii īn favoarea īntretinutului/beneficiarul īntretinerii (numele si prenumele, precum si domiciliul acestuia):

OBLIGATIILE PARTILOR
Contract de intretinere

Obligatiile īntretinutului sunt urmatoarele:
a) sa transmita īntretinatorului bunurile care constituie obiectul prezentului contract;
b) sa garanteze ca bunurile transmise nu au fost scoase din circuitul civil, ramānānd continuu īn proprietatea sa si ca bunurile nu sunt grevate de sarcini sau servituti garantāndu-l pe īntre-tinator si īmpotriva oricarei evictiuni, totale sau partiale, conf. art. 1337 din Cod civil.

Obligatiile īntretinatorului sunt urmatoarele:
a) sa accepte acordarea de īntretinere īntretinutului/beneficiarului īntretinerii pe toata du-rata prezentului contract;
b) sa primeasca īn proprietate bunurile care fac obiectul acestui contract;
c) sa acorde īntretinutului o suma de bani echivalenta cu _____________īn fiecare luna, īn cazul īn care executarea īn natura a obligatiei nu va mai fi posibila.

DURATA
contractului de intretinere

Partile au convenit sa īncheie prezentul contract de īntretinere pe termen de _____________ ani /pe durata nelimitata.

CLAUZE FINALE
Contract de intretinere

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional īncheiat īntre partile contractante. Prezentul contract, reprezinta vointa partilor si īnlatura orice alta īntelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara īncheierii lui. Īn cazul īn care partile īsi īncalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea īntocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu īnseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Contract de intretinere procesat la / de catre ________________________ īn ________________________ 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

intretinut ________________________ ,

intretinator, ________________________